STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2018 osiągnęła obrót ok. 210 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania pracownika:

 • Analiza zagadnień technicznych związanych z prowadzonymi przez dział serwisu pracami polegającymi na modernizacji istniejących instalacji lub wykonywaniu nowych instalacji budynkowych,
 • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach, na których mają być wykonywane prace serwisowe, montażowe, pomiarowe i gwarancyjne,
 • Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych.
 • Opracowywanie treści korespondencji gwarancyjnej, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, analizowanie umów z podwykonawcami, sporządzanie raportów i zestawień,
 • Koordynowanie prowadzonych prac na przydzielonych obiektach oraz zadaniach przez przełożonego z ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami klienta.

Niezbędne kwalifikacje:

Umiejętności niezbędne:
 • Znajomość techniki pomiarowej
 • Obsługa programów technicznych
 • Wiedza i znajomość techniczna
 • Obsługa komputera, pakiet MS Office
 • Umiejętność harmonogramowania i kontroli prac podległych pracowników
 • Znajomość zasad serwisowania urządzeń

Umiejętności preferowane:

 • Znajomość zasad utrzymywania w ruchu maszyn i urządzeń
 • Uprawnienia SEP
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowujemy program sportowy MultiSport

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w procesie rekrutacyjnym przez Stangl Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25, 58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego”