STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2018 osiągnęła obrót ok. 210 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania dla Pracownika:

 • Kierowanie pracami budowlanymi zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami prawa budowlanego, uzgodnieniami z klientem i ustalonym harmonogramem czasowym
 • Dokonywanie zamówień materiałów zgodnie z projektem technicznym i późniejszymi dodatkowymi ustaleniami
 • Przygotowywanie zaplecza budowlanego
 • Dokonywanie wpisów do dziennika budowy
 • Informowanie biura projektowego o wprowadzonych zmianach

Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym
 • Uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: instalacje elektryczne
 • 3-letnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku
 • Znajomość programów wspomagających projektowanie AutoCAD oraz pakietu MS Office
 • Prawo jazy kategorii B
 • Gotowość do pracy w terenie
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego

Oferujemy:

 • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę.
 • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowujemy program sportowy MultiSport

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym przez Stangl Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25,  58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000346595”.