STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2018 osiągnęła obrót ok. 210 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania dla Pracownika:

 • Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Prowadzenie rozliczenia godzinowego podległych pracowników oraz podwykonawców,
 • Dokonywanie zamówień materiałów zgodnie z projektem technicznym i późniejszymi dodatkowymi ustaleniami,
 • Dbanie o porządek i ład prowadzonych robót, a w szczególności i higienę i bezpieczeństwo prowadzonych robót,
 • Przyjmowanie i kontrolowanie dostawy materiałów i urządzeń na budowy

Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie minimalne: zasadnicze zawodowe
 • 5-letnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość zasad montażu instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Znajomość techniki pomiarowej
 • Prawo jazy kategorii B
 • Gotowość do pracy w terenie

Oferujemy:

 • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę.
 • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym przez Stangl Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25,  58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000346595”.