Sektor publiczny

SPIE Stangl Technik sp. z o.o. oferuje swoim Klientom z sektora publicznego kompleksowe dostawy wyposażenia technicznego budynków, w szczególności instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje grzewcze i chłodnicze, instalacje sanitarne, instalacje gazu, stałe urządzenia przeciwpożarowe, systemy dystrybucji sprężonego powietrza i gazów technicznych, systemy AKPiA (w tym systemy zarządzania budynkiem), instalacje energetyczne i elektryczne silno- i słaboprądowe (w tym stacje i podstacje transformatorowe), systemy sygnalizacji ulicznej. Wszędzie, gdzie jest to pożądane oferujemy pełną integrację dostarczanych przez nas systemów w jedną funkcjonalną całość.

Dla sektora publicznego, oferujemy usługi w biurach, szpitalach, muzeach, teatrach, stacjach kolejowych, szkołach i innych budynkach wymagających wyżej wymienionych instalacji.

Sektor prywatny

SPIE Stangl Technik sp. z o.o. oferuje swoim Klientom z sektora prywatnego kompleksowe dostawy wyposażenia technicznego budynków, w szczególności instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje grzewcze i chłodnicze, instalacje sanitarne, instalacje gazu, stałe urządzenia przeciwpożarowe, systemy dystrybucji sprężonego powietrza i gazów technicznych, systemy AKPiA (w tym systemy zarządzania budynkiem), instalacje energetyczne i elektryczne silno- i słaboprądowe (w tym stacje i podstacje transformatorowe), systemy sygnalizacji ulicznej. Wszędzie, gdzie jest to pożądane oferujemy pełną integrację dostarczanych przez nas systemów w jedną funkcjonalną całość.

Dla sektora prywatnego, oferujemy swoje usługi dla budynków przemysłowych, biurowych, centrów handlowych, apartamentowców i innych wymagających wyżej wymienionych instalacji.