STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 320 pracowników i w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 300 mln PLN. W Polsce działamy w 7 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Świdnica

Główne zadania pracownika:

 • Prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami gwarancji obsługiwanych urządzeń i instalacji i wytycznymi przełożonego
 • Koordynowanie prowadzonych prac na przydzielonych obiektach oraz zadaniach przez przełożonego zgodnie z wymaganiami gwarancji, przepisów i klienta
 • Prowadzenie prac gwarancyjnych oraz rejestru reklamacji na przydzielonych obiektach
 • Dokumentowanie przeprowadzonych prac
 • Przeprowadzanie wymaganych pomiarów zgodnie z wymogami prawa
 • Współpraca z oddziałami w zakresie prowadzenia obsługi gwarancyjnej obiektów
 • Współpraca z Dyrektorem Serwisu, Kierownikami Oddziałów Serwisu oraz Działem Realizacji Budów
 • Współpraca ze specjalistą ds. Controllingu

Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość techniki pomiarowej
 • Obsługa programów technicznych
 • Wiedza i znajomość techniczna
 • Obsługa komputera, pakiet MS Office
 • Umiejętność harmonogramowania i kontroli prac podległych pracowników

Mile widziane

 • Znajomość podstawowych zasad utrzymywania w ruchu maszyn i urządzeń
 • Uprawnienia SEP
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowujemy program sportowy Multisport
 • Oferujemy możliwość przystąpienia do programu emerytalnego w całości finansowanego przez Pracodawcę

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”. 

Klauzula informacyjna:

Jeśli chcieliby Państwo, żebyśmy wykorzystali nadesłane zgłoszenie również przy okazji innych lub kolejnych rekrutacji (w przypadku negatywnego rozpatrzenia aktualnej kandydatury), niezbędne jest zaznaczenie zgody na przyszłe rekrutacje. Jeśli natomiast zamieścili Państwo w dokumentach aplikacyjnych informacje, które nie są wymagane przepisami prawa (np. informacje o stanie zdrowia lub fotografie), prosimy o zaznaczenie zgody na przetwarzane dodatkowych danych w formularzu aplikacyjnym.