STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 310 pracowników i w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 300 mln PLN. W Polsce działamy w 7 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania pracownika:

 • Organizacja i rozdział prac dla podległych pracowników i elektromontażowych ekip podwykonawczych,
 • Dokonywanie zamówień materiałów elektroinstalacyjnych zgodnie z projektem technicznym i późniejszymi dodatkowymi ustaleniami
 • Przyjmowanie, kontrola i wydawanie materiałów elektroinstalacyjnych i urządzeń ekipom montażowym

Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe mile widziane wykształcenie elektrotechniczne
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku na budowie
 • Samodzielne kierowanie pracą kilku brygad elektroinstalacyjnych
 • Znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania projektów elektrycznych
 • Znajomość zasad montażu instalacji i urządzeń elektrycznych

Oferujemy:

 • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowujemy program sportowy Multisport
 • Oferujemy możliwość przystąpienia do programu emerytalnego w całości finansowanego przez Pracodawcę

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”. 

Klauzula informacyjna:

Jeśli chcieliby Państwo, żebyśmy wykorzystali nadesłane zgłoszenie również przy okazji innych lub kolejnych rekrutacji (w przypadku negatywnego rozpatrzenia aktualnej kandydatury), niezbędne jest zaznaczenie zgody na przyszłe rekrutacje. Jeśli natomiast zamieścili Państwo w dokumentach aplikacyjnych informacje, które nie są wymagane przepisami prawa (np. informacje o stanie zdrowia lub fotografie), prosimy o zaznaczenie zgody na przetwarzane dodatkowych danych w formularzu aplikacyjnym.