STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2018 osiągnęła obrót ok. 210 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski oraz województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Opis stanowiska:

Praca w charakterze serwisu mobilnego urządzeń i instalacji grzewczo-wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych w regionie działania oddziału serwisowego.

Główne zadania pracownika:

 • Naprawa, konserwacja i serwisowanie w/w urządzeń i instalacji na obsługiwanych przez oddział obiektach
 • Wykonywanie prac montażowych w/w urządzeń i instalacji
 • Dokumentowanie przeprowadzanych prac i rozliczanie się zużytych materiałów serwisowych
 • Współpraca z inżynierem serwisu odpowiedzialnym za prowadzone prace

Niezbędne kwalifikacje:

 • Ważne uprawnienia energetyczne do 1kV, SEP E1 (mile widziane także E2 i E3)
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (kierunek instalacje wewnętrzne lub elektryczne)
 • Znajomość budowy, działania oraz serwisowania urządzeń i instalacji grzewczo-wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kwalifikacji – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje potrzeby
 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie Umowy o Pracę
 • Transport do pracy poza miejsce zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do Programu Emerytalnego w całości finansowanego przez Pracodawcę

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w procesie rekrutacyjnym przez Stangl Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25, 58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego”