STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2020 osiągnęła obrót ok. 260 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Miejsce pracy: Luboń, Poznań

Główne zadania pracownika:

Praca w charakterze serwisu urządzeń i instalacji grzewczo-wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych na przydzielonym obiekcie w Poznaniu i Luboniu. Zespół 2-osobowy.

 • Naprawa, konserwacja i serwisowanie w/w urządzeń i instalacji na obsługiwanych przez oddział obiektach
 • Wykonywanie prac montażowych w/w urządzeń i instalacji
 • Dokumentowanie przeprowadzanych prac i rozliczanie się zużytych materiałów serwisowych
 • Współpraca z inżynierem serwisu odpowiedzialnym za prowadzone prace

Niezbędne kwalifikacje:

 • ważne uprawnienia energetyczne do 1kV, SEP E1 
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (kierunek instalacje wewnętrzne lub elektryczne)
 • znajomość budowy, działania oraz serwisowania urządzeń i instalacji grzewczo-wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Uprawnienia energetyczne do 1kV E2 i E3
 • Istnieje możliwość przyuczenia do zawodu serwisanta instalacji grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kwalifikacji – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje potrzeby,
 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie Umowy o Pracę.
 • Transport do pracy poza miejsce zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez Pracodawcę

Dodatkowe informacje:

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w procesie rekrutacyjnym przez Stangl Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25, 58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego”