SPIE Stangl Technik sp. z o.o. została założona 14 grudnia 2009 r. (w tamtym czasie pod nazwą ALPINE-ENERGIE Polska sp. z o.o.) jako spółka w pełni zależna od ALPINE-ENERGIE Holding AG.

W sierpniu 2014 r. cała grupa ALPINE-ENERGIE została sprzedana niemiecko-szwajcarskiemu funduszowi inwestycyjnemu TRITON, a jej nazwa została zmieniona na EQOS Energie. W wyniku tego działania, nazwa spółki również została zmieniona na EQOS Energie Polska sp. z o.o.

W dniu 22 stycznia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy poprzednim właścicielem spółki, EQOS Energie Holding S. à r. l., a funduszami inwestycyjnymi Avallon MBO Fund II i Genesis Private Equity III (GPEF III) na sprzedaż 100% udziałów w EQOS Energie Polska sp. z o.o. EQOS Energie Polska sp. z o.o. została sprzedana wraz z jej siostrzaną spółką EQOS Energie Česko spol. s r. o.

Po zatwierdzeniu transakcji przez odpowiednie ograny w obydwu krajach, ostateczna wersja umowy sprzedaży obu spółek została podpisana 11 kwietnia 2018 r., a tytuł własności do obydwu spółek został przekazany nowym właścicielom.

W związku ze zmianami struktury własnościowej, w dniu 12 lipca 2018 roku została zmieniona nazwa spółki na Stangl Technik Polska sp. z o.o.

W listopadzie 2022 r Stangl Technik Polska sp. z o.o. zmieniło nazwę na SPIE Stangl Technik sp. z o.o. i obecnie należy do grupy SPIE Central Europe, działającej w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech.

Grupa SPIE zatrudnia ok 50.000 pracowników (z czego ok. 270 osób w SPIE Stangl Technik sp. z o.o.) i realizuje obrót roczny w wysokości ok. 8,7 mld €. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne.

Od początku działalności na rynku polskim, spółka dostarcza i wykonuje wewnętrzne instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, systemy chłodzące, instalacje sanitarne, instalacje przemysłowe i systemy przeciwpożarowe, systemy regulacyjno-pomiarowe, a także systemy energetyczne, elektryczne silno- i słaboprądowe oraz systemy sygnalizacji ulicznej. Naszym Klientom oferujemy również usługi projektowe realizowane przez własne biuro projektowe, a także usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Od początku działalności naszej spółki pracownicy SPIE Stangl Technik sp. z o.o. zwracają uwagę na zapewnianie wysokiej jakości usług naszym Klientom oraz na terminowość realizacji umów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

SPIE Stangl Technik sp. z o.o. wyróżnia się wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników, którzy stale podnoszą swoje umiejętności i kompetencje i są na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w dziedzinie dostarczanych systemów.