Spółka SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą systemów wyposażenia technicznego budynków, w szczególności instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczych i chłodzących, instalacji sanitarnych, instalacji gazu, stałych urządzeń przeciwpożarowych, systemów dystrybucji sprężonego powietrza i gazów technicznych, systemów AKPiA (w tym systemów zarządzania budynkiem), instalacji energetycznych i elektrycznych silno- i słaboprądowych (w tym stacji i podstacji transformatorowych), systemów sygnalizacji ulicznej. Wszędzie, gdzie jest to pożądane oferujemy pełną integrację dostarczanych przez nas systemów w jedną funkcjonalną całość.

Współpracujemy zarówno z klientami z sektora prywatnego, jak i publicznego. Wyposażamy w instalacje techniczne wszystkie typy budynków, w szczególności budynki przemysłowe, biura, centra handlowe, szpitale, szkoły, apartamentowce i inne wymagające wyżej wymienionych instalacji.

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi w zakresie całego cyklu życia budynku – od opracowania koncepcji systemu, poprzez jego zaprojektowanie i wykonanie aż do serwisowania przez cały okres jego eksploatacji. Gdy urządzenia i instalacje zbliżają się do końca okresu użytkowania, oferujemy naszym Partnerom jego modernizację, a po zakończeniu eksploatacji – również demontaż i przyjazną środowisku utylizację. Daje nam to prawo, by z dumą mówić, że oferujemy naszym Klientom usługi obejmujące cały cykl życia ich inwestycji.

Mamy doświadczony i profesjonalny zespół współpracowników. Dla naszych usług posiadamy certyfikat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.