W dziedzinie realizacji projektów, oferujemy naszym Klientom doświadczony i profesjonalny zespół własnych współpracowników z wieloletnią praktyką w zarządzaniu projektami w Polsce i za granicą.

Dla realizowanych przez nas kontraktów zapewniamy kompletne zespoły zarządzania projektem od kierowników projektu, przez kierowników robót i inżynierów budowy, po majstrów i brygadzistów.

Kierownik projektu odpowiada za zgodność świadczonych usług z wymogami inwestora, a także za wynik ekonomiczny kontraktu.

Kierownik robót odpowiada za organizację i prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Inżynier budowy realizuje zadania powierzone przez kierownika projektu w zakresie analizy dokumentacji, koordynacji dostaw, nadzoru nad pracami itp.

Majster odpowiada za jakość prowadzonych prac montażowych oraz za koordynację prac poszczególnych brygad i podwykonawców.

Cały zespół projektowy zawsze troszczy się o wysoką jakość świadczonych usług, zapewnia utrzymanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także dba o dotrzymanie terminów realizacji wynikających z zawartych umów.