SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą instalacji sanitarnych dla wszystkich rodzajów budynków.

Oferujemy dostawę i montaż przepompowni ścieków, stacji podnoszenia ciśnienia wody w budynkach, separatorów olejów i produktów naftowych, rurociągów i systemów kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i procesowej, kompletnych instalacji wodociągowych wody pitnej w tym urządzenia końcowe, takie jak umywalki, wanny, toalety, prysznice, baterie itp.

Po ukończeniu montażu dostarczonych przez nas układów, przeprowadzamy niezbędne próby hydrauliczne, dezynfekcję instalacji i badania właściwości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody dla potrzeb inspekcji sanitarnej.