SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą systemów dystrybucji w tym stacji zasilających. Oferta obejmuje w szczególności:

  • stacje transformatorowe do 36kV (kompletne stacje WN, włączając w to urządzenia WN, NN, systemy kontrolne, zabezpieczenia itp.)
  • podstacje NN,
  • systemy kontroli podstacji (IEC 61850, Mod-Bus, ProfiBus, itp.), włączając w to projekt i wdrożenie zabezpieczenia WN/NN
  • okablowanie WN/NN
  • szynoprzewody
  • montaż i naprawę systemów odgromowych i sieci uziemienia, włączając w to zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
  • montaż złączy niskiego i wysokiego napięcia
  • pomiary termiczne urządzeń niskiego i wysokiego napięcia

Zawsze kładziemy nacisk na najwyższą jakość wykonywanych prac i indywidualne podejście do każdego Klienta. Głównym wymogiem podczas wykonywania instalacji elektrycznych jest ich jakość. Zapewniamy ją poprzez wykorzystywanie urządzeń i komponentów uznanych producentów, ale też, co najważniejsze, przez zachowanie zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami.