SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych dla każdego rodzajów budynków, w tym zakładów przemysłowych.

Oferujemy dostawę i montaż następujących instalacji silno- i słaboprądowych:

  • inteligentne budynki/instalacje
  • systemy okablowania strukturalnego
  • systemy okablowania optycznego
  • systemy sygnalizacji bezpieczeństwa (SWiN), przeciwpożarowe systemy sygnalizacyjne (SAP), systemy telewizji przemysłowej (CCTV),
  • systemy monitorowania i kontroli zużycia energii
  • systemy oświetleniowe (w tym system sterowania DALI)
  • rozdzielnice WN i NN, włączając w to pełne okablowanie
  • wyprowadzenie mocy, w tym stacje transformatorowe
  • systemy bezpieczeństwa
  • zasilacze awaryjne – UPS, DA

W nowoczesnych budynkach występuje duża liczba z pozoru autonomicznych systemów. Każdy budynek ma swoje źródło ciepła, główną rozdzielnie elektryczną, systemy zasilania elektrycznego czy system sztucznego oświetlenia. Wiele z nowych budynków wyposażonych jest również w źródło i system chłodzenia. Ponadto w nowoczesnych budynkach instalowane są różnorodne systemy bezpieczeństwa oraz występuje duże zapotrzebowanie na udostępnianie wewnętrznych sieci strukturalnych z dostępem do Internetu i możliwością efektywnego zarządzania budynkiem.

Koncepcja inteligentnego budynku postrzega budynek jako jedną jednostkę technologiczną, której układy działają razem w taki sposób, żeby zapewnić wymagany komfort użytkownikom, przy jak najniższych możliwych kosztach eksploatacyjnych. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest dzięki integracji wszystkich systemów w jeden, funkcjonalny i wspomagany przez nadrzędny system zarządzania budynkiem.