SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą systemów pomiarowych i regulacyjnych (AKPiA) oraz systemów zarządzania budynkiem (BMS), dla wszystkich rodzajów budynków.

Oferujemy dostawę i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących, kompletnych systemów sterowania, na które składa się okablowanie, aparatura polowa (czujniki, presostaty, siłowniki, zadajniki, panele obsługowe itp.) i oczywiście dedykowane oprogramowanie zapewniające właściwy komfort w obsługiwanej przestrzeni.

Wszystkie dostarczone przez nas systemy mechaniczne i elektryczne mogą być zintegrowane w jedną funkcjonalną całość i odzwierciedlone w nadrzędnym systemie zarządzania budynkiem (BMS). System ten może wizualizować działanie nie tylko systemów regulacyjnych instalacji mechanicznych, ale również systemów niskiego napięcia w budynku (sygnalizacji bezpieczeństwa (SWiN) czy sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP)), a także przesyłać informacje z urządzeń elektrycznych i energetycznych takich jak stacje i podstacje transformatorowe oraz systemy oświetlenia, a wreszcie system ten może integrować wszystkie systemy pomiaru mediów (energii, ciepła, chłodu, wody, gazu) i dokonywać ich oceny.